INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI PDF

Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Kagalrajas Meztilrajas
Country: Kenya
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 28 February 2015
Pages: 262
PDF File Size: 20.40 Mb
ePub File Size: 20.54 Mb
ISBN: 136-6-44888-686-5
Downloads: 23097
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikagul

Prosedur Analisis ItemAnalisis item bagi soalan objektif dan esei boleh dilaksanakan mengikut prinsip yang sama. Nilai diskriminasi yang tinggi ialah 0. Contoh pengiraan simpanan ASB Documents. Kita boleh rumuskan bahawa pilihan A dan pilihan D mempunyai ciri pengganggu yang baik, pilihan C adalah pengganggu yang kurang baik, manakala pilihan E adalah pengganggu yang paling lemah.

L9 Contoh Pengiraan Markah Documents. Maka indeks kesukarannya adalah: Aktiviti 2 Kirakan indeks diskriminasi bagi setiap item ujian berikut: Contoh Pengiraan luas dan isipadu Documents. Kenalpasti keberkesanan semua pengganggu distraktor dalam setiap item ujian.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Dalam kes ini, T dan R masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R, manakala NT dan NR masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah penuh semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R. Contoh Analisis Item Subjektif3 Documents. Pengganggu manakah yang perlu diganti? Tindakan seterusnya ialah sama ada boleh diambil sama ada untuk mengekalkan soalan yang berkualiti dalam bank soalan jika indeks kesukaran dan juga indeks diskriminasi berada di dalam julat yang sesuai, Item soalan yang sangat sukar boleh dipermudahkan manakala yang sangat mudah perlu dipersukarkan.

  F7413 DATASHEET PDF

Jika disukarkan sedikit maka indeks kesukaran akan meningkat. Contoh Pengiraan Headcount 1 Documents. Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: A, B dan E; pengganggu lemah: Contoh Analisis Item Sains Documents. Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Kirakan indeks kesukaran untuk setiap item ujian dan rumuskan tahap kesukaran soalan tersebut.

Apabila maklumat berkenaan kedua-dua indeks kesukaran dan indeks diskriminasi diperolehi untuk setiap item ujian, ia perlu dikumpulkan dan dibandingkan. Item 3 dan 4 pula boleh dikatakan agak sukar jadi perlu dipermudahkan. Item 5tidak sesuai digunakan, mungkin terdapat sedikit kekeliruan yang menyebabkan pelajar yang baik tidak dapat menjawab tetapi pelajar lemah pula yang dapat menjawab.

Jadi item 6 mungkin perlu diteliti semula. Nilai 1 menunjukkan keadaan sebaliknya.

Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks diskriminasi untuk item ujian ini adalah: Sebagai panduan, nilai ID yang sederhana ialah 0. Di siniterdapat seramai 6 pelajar dalam kumpulan tertinggi dan 6 pelajar dari kumpulan terendah. Jadi pengganggu ini juga perlu diganti.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Item manakah yang perlu dikekalkan ataudigugurkan? Diskriminasiyang positif menunjukkan bahawa item tersebut boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan R yang tidak dapat menjawabnya dengan betul.

Contoh Pengiraan Tov Spm Documents. Pengganggu C tidak sesuai dan perlu ditukarkan. Jadi item ujian ini boleh digunakan kembali dan dimasukkan ke dalam bank soalan.

  KAMIL AL ZIYARAT PDF

Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Kirakan indeks diskriminasi untuk setiap item ujian dan rumuskan kuasa diskriminasi bagi soalan tersebut.

Embed | Jadual Indeks Kesukaran Dan Indeks Diskriminasi

Aktivitii 1 Kirakan indeks dan tahap kesukaran bagi setiap item ujian berikut: Bandingkan indeks kesukaran dengan indeks diskriminasi. Published on Jul View Download 0. Dari segi definisi, pengganggu yang baik boleh menarik minat yang lebih di kalangan pelajar lemah untuk memilihnya, manakala pelajar pandai seharusnya tiada masalah untuk mengenal pasti bahawa pengganggu itu adalah salah. Contoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5. Pengiraan Indeks Diskriminasi Item Documents.

E;5Perbandingan IndeksBagi membuat keputusan samada sesuatu item soalan dikekalkan, digugurkan atau perlu pembaikan, penggubal soalan perlu meneliti kedua-dua nilai IK dan ID.

Siapakah penulis buka Das Kapital? Item 6 boleh dijawab oleh semua pelajar kecuali sebilangan kecil pelajar yang baik melakukan kesilapan. Indekskesukaran bagi item ujian 1 ialah 0.

Item 1 boleh diguna kembali dan disimpan di dalam bank soalan. Kumpul skrip jawapan pelajar dan susun mengikut jumlah markah dari skor tinggi ke rendah. Kenalpasti bagi setiap item ujian sama ada boleh digunakan semula, digugurkan atau perlu diperbaiki.

admin